miércoles, 15 de enero de 2014

"L'art de la memòria", un nuevo sello editorial


"L'art de la memòria" es un nuevo sello editorial para el que estamos trabajando, dandole soporte editorial en el tema de maquetación y diseño.  Aquí colgamos la portada y un fragmento del interior de uno de los tres primeros libros que, a finales de marzo, saldrán publicados.

Este primer libro, que ya hemos diseñado y maquetado, es un texto japonés c. siglo XIII, traducido al catalán y con un estudio de Jordi Mas Lopez. Aquí un pequeño fragmento de la introducción del libro.

"La mirada que Kamo no Chômei projecta sobre la societat japonesa és essencialment religiosa i no política, i per tant veu la decadència que l’envolta com a intrínseca del món en què viu, més que no pas motivada pel retrocés de la classe social de què ell mateix forma part. Tot i que no hi insisteixi, però, tant les seves circumstàncies personals com alguns dels fets que descriu s’expliquen per la profunda transformació que el Japó va experimentar durant la seva vida, i si alguna cosa distingeix el seu discurs del predominant entre les files de la classe expulsada del poder és la capacitat de constatar el que està passant sense subterfugis ni reivindicacions nostàlgiques del passat. Kamo no Chômei accepta i assumeix que la història, tant la personal com la col·lectiva, l’ha relegat a un petit ermitatge situat al sud-est de la ciutat de Kyoto, i des d’allí contribueix a crear una poètica despullada i austera que té poc a veure amb la magnificència de l’era Heian i molt amb la literatura i les arts dels segles que vindran."

No hay comentarios:

Publicar un comentario